ข้อมูลร้านยา

เภสัชกรรมชุมชน(โอสถศาลา)
ภญ เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง
ปิด
 
อาทิตย์
8.00 - 12.00
จันทร์
8.00 - 12.00
อังคาร
8.00 - 12.00
พุธ
8.00 - 12.00
พฤหัสบดี
8.00 - 12.00
ศุกร์
8.00 - 12.00
เสาร์
8.00 - 12.00

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0-2218-8428

GPP
ร้านยาคุณภาพ

บริการสุขภาพ
 
• โปรแกรมเลิกบุหรี่
 
• ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน
 
• ตรวจคัดกรองโรคหอบหืด
 
• ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
 
• คัดกรองโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 
• ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและสมอง
 
• บริการการวางแผนและให้คำปรึกษา ยาคุมกำเนิด
 
• บริการให้ความรู้แนะนำและคำปรึกษาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI, Pre-VCT)
 
• ปรึกษาเรื่องยา

5.0
25 ก.พ. 2024, 02:03
25 ก.พ. 2024, 02:02
25 ก.พ. 2024, 02:02
ช่องแสดงความคิดเห็น